Căn hộ Opal Thủ Đức

Sau những sự cố gần đây về PCCC, dự án opal boulevard đã dành riêng cho xe cứu hỏa một lỗi đi riêng bên cạnh việc thiết kế, đầu tư hệ thống cảnh báo và xử lý PCCC hiện đại cùng với việc nâng cao nhận thức cho mỗi cư dân Opal pham van dong về vấn đề này!

Điểm thưởng dành cho batluadocdao04

 1. 10
  Thưởng vào: 14/2/20

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 13/12/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 11/11/19

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

Quảng cáo banner